Welcome to Petchsantisuk1 "ประกันชีวิต"

Share

image

ทางเราเป็น ตัวแทนประกันชีวิตaia เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูล หรือต้องการตัวแทนบริการผ่านการซื้อขายช่องทางระบบออนไลน์ สามารถแจ้งทางเราได้ สะดวก ตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจากทางบริษัท และ คภป.

!!!เว็บไซต์นี้มิใช่ เว็บไซต์ของ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชั่นแอสชัวรันส์ จำกัด.

แต่เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต็ส่วนตัวของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ เพื่อชักช่วนให้ซื้อผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับประกันภัย ประกันชีวิต และสมัครตัวแทนประกันชีวิต ข้อมูบนี้จัดทำเพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจเท่านั้นจึงมิใช่่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยหรือเอกสารผูกพันกับบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ออกให้...

ข้อมูลที่หน้าสนใจ

แผนประกันชีวิต, แบบประกันภัย, ประกันภัยอุบัติเหต, เน้นความคุ้มครอง, สะสมทรัพย์, คุ้มครองโรคร้ายแรง, ประกันสุขภาพเด็ก.